Het Personeelscluster Oost-Nederland (PON) wijst de sociale partners op fouten in de ontslagroute voor het bijzonder onderwijs, zoals die is opgenomen in hoofdstuk 4 van het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017.

Het PON stelt dat de PO-Raad en de onderwijsvakbonden bij het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 voorbij zijn gegaan aan wet- en regelgeving.

‘CAO PO wekt verkeerde verwachtingen’

‘Uit juridisch advies blijkt dat de gemaakte afspraken over werkgelegenheids- en ontslagbeleid voor wat betreft de effectuering van een formatief ontslag geen enkele betekenis hebben. Desondanks suggereren sociale partners dat deze afspraken voor werkgever en werknemer bindend zijn’, aldus het PON.

‘Uit de praktijk en het advies blijkt dat het UWV geen enkele rekening houdt met de afspraken van het onderhandelaarsakkoord.’ Door het akkoord ontstaat volgens het PON ‘een complex proces van bureaucratie, schijnprocedures en verkeerde verwachtingen richting werkgever en werknemer’.

Lees meer…

De PO-Raad heeft aan VOS/ABB laten weten met een reactie te komen op de stelling van het PON dat de ontslagroute fouten bevat.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: