Commerciële kinderopvang past bescheidenheid

In het streven naar de totstandkoming van integrale kindcentra vecht de kinderopvang feitelijk voor behoud van de eigen sector.Dat stellen bestuurder Annemie Martens en beleidsmedewerker Bas Otten van de Stichting PlatOO voor openbaar en algemeen toegankelijk primair...

Bij continurooster is betalen voor overblijf vrijwillig!

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW herhaalt nog maar een keer dat scholen ouders niet kunnen dwingen tot het betalen van een bijdrage voor de overblijf als er sprake is van een continurooster.SP-Kamerlid Tjitske Siderius had hier vragen over gesteld naar...

Eerste nummer van VOS/ABB-magazine Naar School!

Het eerste nummer van het nieuwe VOS/ABB-magazine Naar School! is verschenen. Het gaat onder andere over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs. Voor openbare basisschool De Twirre in het Friese dorpje Dongjum is het het laatste schooljaar. Het...