Rechtbank Overijssel (voorzieningenrechter): verzoek van ouders om rectificatie van berichtgeving door schoolbestuur niet gehonoreerd

Begin november 2015 is een leerling verwijderd van een school voor speciaal onderwijs. Naar aanleiding van die verwijdering heeft een dagblad bericht over de hoorzitting die bij de rechter heeft plaatsgevonden in deze zaken. Naar aanleiding van dit artikel heeft de...