Centrale Raad van Beroep: Het bestuur heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat toepassing van de hardheidsclausule een voldoende grondslag biedt voor plaatsing van de door werknemer uitgeoefende functies in het RDDF

Op schoolbestuur x doet zicht een formatieve probleem voor. Het betreft 1,2 fte conciërgerie/schoonmaak, 0,7 fte logopedie en 1 fte OP. Naar aanleiding hiervan heeft het schoolbestuur de betrekking van werknemer met ingang van 1 augustus 2013 in het risicodragende...