Commissie van Beroep voor het Protestants- Christelijk Basis-, Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs: RDDF-plaatsing op basis van lifo mogelijk ondanks dat het afspiegelingsbeginsel bij ontslag gehanteerd dient te worden

De Commissie is niet gebleken van een wet in formele zin, overigens ook niet de WWZ zelf, waarmee het toepassen van het lifo-beginsel niet (meer) verenigbaar zou zijn. Gelet hierop had verweerster derhalve onverkort toepassing moeten geven aan de in de verlengde CAO...