Commissie van beroep funderend onderwijs, Beroep tegen onthouding van periodieke verhoging niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van onthouding periodieke verhoging maar van onverschuldigde betaling.

Werknemer spreekt met de directeur af dat zij een opleiding gaat volgen en promotie krijgt. Deze afspraken worden vastgelegd in een brief. Werknemer gaat per 1 september 2018 van schaal L10 trede 10 over naar L11 trede 10. De werkgever komt er op een gegeven moment...

Rechtbank Amsterdam: de gewerkte jaren bij een vorige (internationale) school tellen ook mee voor de diensttijd inzake de jubileumgratificatie

Werknemer stelt dat het recht op een jubileumgratificatie zijn grondslag vindt in artikel 13.8 van de cao vo 2016-2017. Dit artikel bepaalt dat de werknemer bij het bereiken van een 25-jarige periode van diensttijd bij het onderwijs recht heeft op een gratificatie van...

Gerechtshof `s- Hertogenbosch: De BAPO-regeling geeft enkel recht op verlof tijdens het dienstverband en niet opgenomen BAPO-verlof hoeft niet uitbetaald te worden bij einde dienstverband

De werknemer in kwestie was voorzitter van het college van bestuur van Stichting Swalm en Roer in het primair onderwijs. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen partijen in 2014 ontbonden. De werkgever heeft aan het einde van het dienstverband een...

Centrale Raad van Beroep, 28 april 2016: ouderschapsverlof wordt berekend naar formele wtf, waarbij niet wordt gekeken naar (structurele) overwerkuren

Werknemer is aangesteld voor wtf 1, maar werkt regelmatig over. Hiervoor wordt zij gecompenseerd. Werknemer vraagt betaald ouderschapsverlof voor de woensdag aan, waarna zij bij besluit van de stichting in kennis is gesteld van de wijze waarop het ouderschapsverlof is...