Commissie van beroep funderend onderwijs, 109417: Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een conflictsituatie waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen

De werkgever krijgt van diverse ouders van leerlingen klachten binnen over de werknemer. De werkgever gaat daarover in gesprek met de werknemer, maar partijen komen niet tot elkaar. De werkgever wil de werknemer overplaatsen naar een andere school, maar de werknemer...

Commissie van Beroep SO/VSO, 109225: Beroep tegen onthouding promotie kennelijk niet-ontvankelijk, vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn

De werknemer is werkzaam als docent LB-docent en solliciteert intern voor LC-docent. Zij wordt afgewezen. Ruim een half jaar daarna dient ze beroep in bij de Commissie.   Het beroep is niet-ontvankelijk.   Een beroep moet binnen zes weken nadat de werkgever...

Commissie van Beroep, Beroep tegen overplaatsing ongegrond: de werknemer is vanwege formatietekort op basis van objectieve criteria binnen de functiegroep aangewezen als overplaatsingskandidaat.

De school waar de werknemer als Instructeur C werkzaam is, kampt al enkele jaren met boventalligverklaring als zodanig staat geen beroep open bij de Commissie. Wel tegen de overplaatsing wegens formatieve frictie. Afspiegeling per leeftijdscohort levert twee cohorten...

Commissie van beroep funderend onderwijs, Verzoek om schorsing van overplaatsing is bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen. Er lijkt sprake te zijn van een overplaatsing waarvoor de procedure niet juist is gevolgd.

De werknemer wordt overgeplaatst en stelt daartegen beroep in bij de Commissie. De Commissie verklaart het beroep gegrond. De werknemer wil daarom terugkeren op de school waar zij werkzaam is. De werkgever wil dat er eerst een onderzoek wordt uitgevoerd om te bekijken...