Commissie van Beroep, Beroep tegen overplaatsing ongegrond: de werknemer is vanwege formatietekort op basis van objectieve criteria binnen de functiegroep aangewezen als overplaatsingskandidaat.

De school waar de werknemer als Instructeur C werkzaam is, kampt al enkele jaren met boventalligverklaring als zodanig staat geen beroep open bij de Commissie. Wel tegen de overplaatsing wegens [...]

Commissie van beroep funderend onderwijs, Beroep tegen onthouding van periodieke verhoging niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van onthouding periodieke verhoging maar van onverschuldigde betaling.

Werknemer spreekt met de directeur af dat zij een opleiding gaat volgen en promotie krijgt. Deze afspraken worden vastgelegd in een brief. Werknemer gaat per 1 september 2018 van schaal L10 trede [...]

Gerechtshof `s- Hertogenbosch: De BAPO-regeling geeft enkel recht op verlof tijdens het dienstverband en niet opgenomen BAPO-verlof hoeft niet uitbetaald te worden bij einde dienstverband

De werknemer in kwestie was voorzitter van het college van bestuur van Stichting Swalm en Roer in het primair onderwijs. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen partijen in 2014 [...]

page 1 of 2