Geschillencommissie passend onderwijs, 51484:Verzoek om opnieuw tot de sbo-school te worden toegelaten ongegrond, omdat de leerling op dit moment is aangewezen op speciaal onderwijs.

De toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) liep voor de leerling af op 1 augustus. Per diezelfde datum was hij toelaatbaar verklaard voor het speciaal onderwijs. Zijn ouders waren het daarmee oneens en hielden hun zoon daarom thuis. Begin...

GPO, 45706: De school kan in redelijkheid niet concluderen dat niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voorzien als een tijdig opgesteld ontwikkelingsperspectief (opp)ontbreekt en aan de leerling geen planmatige en structurele ondersteuning is geboden.

Bij een leerling op een vo-school is sprake van veelvuldig ongeoorloofd verzuim. De leerling heeft sterk zelfbepalend gedrag. Ouders en de school hebben hierover vele overleggen, waarbij ook het wijkteam en brugfunctionaris zijn betrokken. Voor de leerling zijn...