Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109260: Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal voortgezet onderwijs. Het besluit kan in stand blijven

De leerling volgt onderwijs in 3 vmbo. Gedragsmatig is de situatie op de school niet houdbaar. Het samenwerkingsverband kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal voortgezet [...]

10 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: de leerling is zonder ontwikkelingsperspectief geplaatst op de Rebound en feitelijk verwijderd zonder dat voor haar passende school was gevonden.

Na een reeks van incidenten was op 23 januari 2020 voor de school het punt bereikt dat de leerling niet langer kon worden toegelaten tot de school. Bij dat incident trachtte de leerling op de [...]