Commissie van beroep fundering onderwijs, Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; klachten van ouder en niet meewerken aan competentie-onderzoek zijn voldoende reden voor schorsing.

De werknemer is leraar. De werkgever heeft al enige tijd aanmerkingen op het functioneren van de werknemer. Hij wil dat deze een competentie-onderzoek ondergaat, maar dat wil de werknemer niet. [...]