Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2022:934: kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden wanneer een leerkracht een leerling een tik tegen zijn hoofd geeft?

Op 6 december 2021 was een zeventienjarige leerling samen met andere kinderen knalerwten aan het gooien. ’s Ochtend had de leerkracht er al wat van gezegd. Diezelfde middag deden de leerlingen het opnieuw, binnen het schoolgebouw en op een plaats tussen jongere...

Commissie van beroep funderend onderwijs, 2021013762: Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing toegewezen. Er is onvoldoende gebleken dat sprake is van zwaarwichtige omstandigheden.

Een werknemer meldt zich ziek. Na korte tijd start hij voor 50% met re-integreren. De werkgever wil op een gegeven moment dat de werknemer op een andere locatie zijn re-integratie voortzet. Om zijn re-integratie niet te belemmeren gaat de werknemer daarmee akkoord....

Commissie van beroep fundering onderwijs, Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; klachten van ouder en niet meewerken aan competentie-onderzoek zijn voldoende reden voor schorsing.

De werknemer is leraar. De werkgever heeft al enige tijd aanmerkingen op het functioneren van de werknemer. Hij wil dat deze een competentie-onderzoek ondergaat, maar dat wil de werknemer niet. Na twee incidenten met leerlingen en klachten van ouders schorst de...

Bezwarencommissie OMO, Bezwaar tegen verlengde schorsing gegrond. Een verlenging is een nieuw besluit tot schorsing waarop de verweerprocedure van toepassing is.

De werkgever had de werknemer bij wijze van ordemaatregel voor een periode van maximaal drie maanden geschorst in het belang van de instelling. De werknemer diende bezwaar tegen dit besluit bij de Commissie in. De Commissie oordeelde het bezwaar ongegrond. De ernstige...