Landelijke commissie voor geschillen WMS, 08255/108519/108726 – 19.11: Diverse nalevingsverzoeken en verzoeken in instemmingsgeschillen van de OMR zijn niet-ontvankelijk. Het nalevingsverzoek van de OMR over gebruik van het e-mailadres van de MR en het DigiDuif-account is toegewezen

De OMR verschilt fundamenteel van inzicht met het bevoegd gezag over de invulling van de medezeggenschap. Dat heeft ertoe geleid dat de OMR diverse nalevings- en instemmingsgeschillen aan de Commissie heeft voorgelegd. Het merendeel van de nalevingsverzoeken van de...