Landelijke klachtencommissie onderwijs: onnodige medische gegevens en gedateerde gegevens opnemen in het ontwikkelingsperspectief is niet toegestaan

Voor een leerling is een ontwikkelingsperspectief opgesteld, maar volgens de moeder van de leerling zijn er onterecht bepaalde persoonsgegevens opgenomen in het OPP. Het gaat onder meer over gezondheidsgegevens. De landelijke klachtencommissie komt tot het volgend...

Commissie van Beroep VO, 109329: Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

De werknemer is benoemd in de functie van docent LC en heeft, in het kader van de functiemix, gesolliciteerd naar de functie van docent LD. De werknemer is afgewezen omdat zij niet zou voldoen aan de functie-eisen die horen bij de functie van docent LD. De werknemer...