Medezeggenschap leerlingen: spel ‘Schoolgebouwd’

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kan het spel Schoolgebouwd worden besteld. Het is bedoeld om leerlingen in het voortgezet onderwijs te interesseren in medezeggenschap.

Het spel is een methode om leerlingen kennis te laten maken met medezeggenschap en ze te laten ervaren wat het betekent om mee te denken over zaken die spelen op school. Het kan ook worden ingezet in het kader van burgerschapsvorming.

Lees meer…

Minderheid leerlingen wil inspraak

Eén op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs wil meepraten over zijn of haar eigen onderwijs. Dat staat in de LAKS-monitor 2016

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) spreekt van ‘een substantieel deel van de leerlingen’ dat inspraak wil, bijvoorbeeld via de leerlingenraad of de medezeggenschapsraad.

Leerlingenraad

Uit de monitor blijkt dat leerlingenraad bij scholieren het bekendst is: 72 procent geeft aan dat er een leerlingenraad op school aanwezig is. Het LAKS ziet het liefst op elke school een leerlingenraad, ‘maar we kunnen in ieder geval zeggen dat de aanwezigheid van een leerlingenraad de norm is’.

Wat betreft de tevredenheid over de leerlingenraad is er volgens het LAKS ruimte voor verbetering. ‘Krap een derde is tevreden. Het LAKS is druk bezig met een grootschalig trainingsproject om van deze professionaliseringsslag werk te maken’, zo staat in de monitor.

Medezeggenschapsraad

Veel minder bekend dan de leerlingenraad is de medezeggenschapsraad. ‘Slechts 30 procent geeft aan dat er een medezeggenschapsraad is op zijn school. Dit is een zeer teleurstellend resultaat, gezien iedere school een MR heeft en het wettelijk verplicht is dat er ook leerlingen in de MR zitten’, zo schrijft het LAKS.

Op het gebied van zichtbaarheid zullen medezeggenschapsraden volgens het LAKS nog flink terrein moeten winnen. Hier wil het LAKS aan bijdragen door middel van een grootschalig trainingsproject.

Leden VO-raad steunen convenant leerlingenparticipatie

De VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben afspraken gemaakt over leerlingenparticipatie.

Doel van de afspraken is om scholen voor voortgezet onderwijs en leerlingen te stimuleren en faciliteren om verder aan de slag te gaan met (het versterken van de) leerlingenparticipatie.

De leden van de VO-raad hebben op 2 juni op de algemene ledenvergadering van de sectororganisatie ingestemd met de afspraken die in een convenant zijn vervat.

Op 17 juni stemmen de leden van het LAKS erover. Als ook zij akkoord gaan, treedt het convenant op 1 september 2016 in werking.

Lees meer…

Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft kinderparlement

Elke basisschool in ‘s-Hertogenbosch kan twee leerlingen afvaardigen in het Bossche kinderparlement. Dit initiatief past bij thema’s als leerlingparticipatie, burgerschap en democratie.

Het Bossche kinderparlement kwam woensdag voor het eerst samen in de nieuwe raadszaal in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. De vergadering werd geopend door vertrekkende bestuursvoorzitter Joop van Lanen van ATO scholenkring, dat samen met de schoolbesturen SIGNUM en Leijestroom deelneemt aan het Bossche kinderparlement.

Vooraf hebben de Bossche basisscholen gewerkt aan leerlingparticipatie, burgerschap en democratie. Vanuit groepsvergaderingen zijn leerlingenraden en schoolfora ontstaan. Daaruit is vervolgens het kinderparlement gegroeid.

Lees meer en bekijk foto’s van de opening van het Bossche kinderparlement.

VOS/ABB werkt weer mee aan WMS-congres

De beleidsmedewerkers Janine Eshuis en Simone Baalhuis van VOS/ABB werken mee aan het negende landelijke WMS-congres over ambitie en versterking van medezeggenschap in het onderwijs.

Janine Eshuis zal een lezing en een workshop geven over de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. De informatie die u tijdens de lezing en/of de workshop krijgt, kunt u gebruiken om aan de slag te gaan met nieuw initiatieven.

Simone Baalhuis zal een lezing geven over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s). Zij zal aan de hand van verscheidene praktijkvoorbeelden ingaan op een integrale benadering van medezeggenschap.

Download het workshopschema en het  volledige programma van het WMS-congres.

Wanneer en waar?
Het negende landelijke WMS-congres is op woensdag 11 november in congrescentrum De Reehorst in Ede. Deelname kost 85 euro per persoon. U kunt zich online inschrijven.

Leerlingen protesteren tegen leenstelsel

Duizenden leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben vrijdag op het Malieveld in Den Haag geprotesteerd tegen het leenstelsel voor studenten.

Onder hen waren ongeveer 50 leerlingen van het Rembrandt College in Veenendaal. Geke Beckerman en Merel Wessels van de leerlingenraad van deze openbare school zijn bang dat door het leenstelsel de algemene toegankelijkheid van het hoger onderwijs in het geding komt.

‘Het LAKS heeft laten onderzoeken dat één op de tien leerlingen nu niet meer gaat studeren. Het leenstelsel zorgt ervoor dat je je als student enorm in de schulden moet steken, soms wel voor 35.000 euro. Dat treft natuurlijk vooral studenten van wie de ouders niet zulke hoge bedragen voor de studie van hun kind kunnen betalen’, aldus Beckerman en Wessels.

Ze noemen het schokkend dat één op de tien leerlingen straks niet meer gaat studeren. ‘Je doet niet voor niets zes jaar vwo. Onze opleiding is erop gericht om te gaan studeren. Dan is het natuurlijk zonde als je dat niet meer kunt doen vanwege een torenhoge schuld. Bovendien, wij zijn opgevoed met het idee dat je werkt voor je geld en dat je geen schulden moet maken, en nu worden we daar min of meer toe gedwongen…’

Waar Beckerman en Wessels ook bezwaren tegen hebben, is dat de regering nog vaag is over wat er met de honderden miljoenen gaat gebeuren die vrijkomen als de basisbeurs wordt omgezet in een lening. ‘De regering beweert dat met het geld de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd, maar er wordt niet bij verteld hoe. Wij moeten ons straks dus in de schulden steken en dan is het maar de vraag of we er beter onderwijs voor terugkrijgen.’

In het decembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs kunt u meer lezen over het leenstelsel voor studenten en de bezwaren van Geke Beckerman en Merel Wessels van het openbare Rembrandt College in Veenendaal.