De Tweede Kamerleden Hind Dekker-Abdulaziz en Paul van Meenen van D66 hebben voor het eerst in de parlementaire geschiedenis een motie ingediend die door de computer is gegenereerd. Zij gebruikten de tekstgenerator ChatGPT om een motie over het gebruik van ChatGPT op te stellen.

De D66-Kamerleden willen met de kunstmatig opgestelde motie laten zien dat ChatGPT een hulpmiddel voor iedereen kan zijn. Zij zien het als een mogelijke kans en niet zozeer als een bedreiging. De motie was bedoeld voor een debat over de digitalisering van het onderwijs en het gebruik van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence (AI)).

ChatGPT fabriceerde dit:

De Kamer,

gehoord hebbende de beraadslaging,

overwegende dat het ontwikkelen van een Al strategie voor het onderwijs van groot belang is om de mogelijke negatieve effecten van Al op het onderwijs te minimaliseren en de positieve effecten te maximaliseren;

Constaterende dat het van belang is om te zorgen dat het onderwijs blijft voldoend aan de behoefte van onze maatschappij en aan de toekomstige arbeidsmarkt;

Verzoekt het kabinet om op korte termijn een Al-strategie te ontwikkelen met betrekking tot de impact van Al op het onderwijs en de kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de Al-strategie,

En gaat over tot de orde van de dag.

Dekker-Abdulaziz
Van Meenen

Deel dit bericht: