Schoolleiders en ICT-coördinatoren in het voortgezet onderwijs denken over het algemeen positiever over de digitale lesvaardigheden van leraren dan leraren zelf. Dat is een van de uitkomsten van de Monitor hybride onderwijs van Kennisnet.

De monitor richtte zich op het onderwijs in de periode van maart tot de zomervakantie 2020. Dat is de periode waarin leerlingen in het voortgezet onderwijs vanwege de coronapandemie voor een groot deel thuis online onderwijs volgden.

Eén op de drie docenten, zo komt uit de monitor naar voren, geeft aan dat hun onderwijs toen niet zo efficiënt verliep. De docenten die relatief weinig gevarieerd onderwijs aanboden, zijn negatiever dan de leraren die wel een divers aanbod aan didactische activiteiten had. Kennisnet ziet daarbij een verschil daarin docenten zichzelf ICT-vaardig achten.

Verder blijkt dat schoolleiders en ICT-coördinatoren over het algemeen positiever zijn over de vaardigheden van hun team in het gebruik van ICT dan de leraren.

Leerlingen willen actief meedoen

Een ander punt dat uit de monitor naar voren komt, is dat leerlingen beter gemotiveerd zijn om thuis te werken wanneer leraren in hun online lessen een goede uitleg geven en de leerlingen actief laten meedoen. Twee op de drie leerlingen geven aan actief mee te doen tijdens de les. De helft is tevreden over de uitleg van hun leraren.

Bijna de helft wil activiteiten voor school liever thuis te blijven doen, ook als de school elke dag open is. Dit gaat vooral over zelfstandige taken, zoals oefeningen of toetsen maken op de computer.

Lees meer…

Deel dit bericht: