Passend onderwijs zou moeten leiden tot minder leerlingen in het speciaal onderwijs, maar de werkelijkheid laat het tegenovergestelde zien. Dat blijkt uit een analyse door onze huisvestingspartner HEVO.

Al jaren neemt het aantal leerlingen in het reguliere onderwijs af, signaleert HEVO. Sinds schooljaar 2014-2015 gaat het voor het primair onderwijs om een daling van circa 5,9%, voor het voortgezet onderwijs om een daling van circa 5,2%.

Bij het speciaal onderwijs is dat beeld duidelijk anders. Na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 zag het speciaal onderwijs aanvankelijk het aantal leerlingen afnemen, met name in schooljaar 2015-2016. Daarna is deze daling met name in het speciaal onderwijs omgezet in een (forse) jaarlijkse stijging. Ook het voortgezet speciaal onderwijs laat groei zien, met name in de clusters 3 en 4.

Lees meer…

Deel dit bericht: