De groei in het speciaal onderwijs baart zorgen in het licht van het streven naar meer inclusief onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs, die nader onderzoek wil naar de oorzaak van de toename van het aantal leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan.

In De Staat van het Onderwijs 2022 (SvhO 2022) meldt de inspectie dat in de schoolloopbanen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften beduidend vaker sprake is van uitstroom naar speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Van de leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften is vijf jaar na groep 3 in het basisonderwijs ongeveer 4% uitgestroomd naar het speciaal (basis)onderwijs. Bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is dat aandeel veel hoger. Van de leerlingen met medicatie voor externaliserende problematiek bijvoorbeeld stroomt 34% uit naar het speciaal (basis)onderwijs.

Ook stromen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het voortgezet onderwijs vaker uit naar het voortgezet speciaal onderwijs. De inspectie wijst er daarbij op dat het niet duidelijk is of leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zich beter ontwikkelen buiten het reguliere onderwijs.

‘Het vraagt nader onderzoek om te weten waar de groei in het speciaal onderwijs precies door ontstaat, maar de cijfers baren wel zorgen in het licht van het streven naar meer inclusief onderwijs’, aldus de inspectie.

Lees meer…

Deel dit bericht: