Het geld voor de aanschaf van CO2-meters in klaslokalen wordt verstrekt via de lumpsum. Dit betekent dat er geen wettelijke bepaling is op basis waarvan de Inspectie van het Onderwijs of de instellingsaccountant van het schoolbestuur kan checken of met dit extra geld CO2-meters zijn aangeschaft. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Met CO2-meters is het mogelijk het gehalte aan kooldioxide in de lucht in klaslokalen in de gaten te houden. Als dat gehalte te hoog wordt, is het nodig om te ventileren. Bijvoorbeeld door een raam open te doen. De gedachte is dat met extra ventilatie in klaslokalen ook het risico wordt verkleind op een infectie met het coronavirus. In die zin slaan CO2-meters dus twee vliegen in één klap: frisse lucht om bij de les te blijven én minder infectiegevaar.

Geld in lumpsum

Het geld voor CO2-meters wordt in één keer uitbetaald via de lumpsum. Dit gebeurt door het te verwerken in de definitieve prijzen voor het schooljaar 2021-2022. Deze prijzen worden in de zomer bekend en uiterlijk in september (primair onderwijs) of vanaf oktober (voortgezet onderwijs) uitbetaald. Er is volgens de minister genoeg geld om in allel lokalen CO2-meters van 150 euro per stuk (inclusief btw) te plaatsen.

Hij meldt in zijn antwoorden aan de Tweede Kamer dat er geen wettelijke bepaling is op basis waarvan de Inspectie van het Onderwijs of de instellingsaccountant van het schoolbestuur kan controleren of er met het extra geld ook daadwerkelijk CO2-meters zijn aangeschaft. Dit hangt samen met het feit dat het geld wordt verstrekt in de lumpsum en besturen dus vrij zijn in de besteding ervan.

Wiersma wil wel graag kunnen checken of schoolbesturen het geld voor CO2-meters daadwerkelijk besteden aan de aanschaf van deze apparaten. Hij gaat daarom kijken hoe hij dit voor de komende jaren alsnog kan regelen. De minister laat in ieder geval monitoren of er in lokalen CO2-meters aanwezig zijn, maar hij heeft nu dus geen wettelijke mogelijkheden in handen om de aanschaf van deze meters af te dwingen.

Klachten

De minister gaat in zijn antwoorden ook in op de vraag hoe vaak onderwijspersoneel zich de afgelopen jaren genoodzaakt zag om het werk neer te leggen vanwege slechte ventilatie in lesruimten. Er zijn volgens hem bij de arbeidsinspectie wel klachten binnengekomen over slechte ventilatie, maar hij kent geen meldingen van leraren of andere personeelsleden die vanwege slechte ventilatie hun werk moesten stilleggen.

Lees meer…

Deel dit bericht: