Met een beoogde wijziging van het Bouwbesluit 2012 worden CO2-meters in het gehele funderend onderwijs verplicht gesteld voor alle bestaande gebouwen en nieuwbouw. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul.

Oud-minister Dennis Wiersma meldde in september 2022 al dat CO2-meters verplicht zouden worden. Hij had er eerder mee gedreigd om CO2-meters verplicht te stellen als niet alle scholen deze meters zouden installeren. Uit onderzoek dat hij in 2022 liet uitvoeren, bleek dat 40% van de scholen dit nog niet had gedaan.

Met CO2-meters is het mogelijk het gehalte aan kooldioxide in de lucht in de gaten te houden. Als dat te hoog wordt, is het nodig om te ventileren, bijvoorbeeld door een raam open te doen. De gedachte is dat met extra ventilatie in klaslokalen het risico wordt verkleind op een infectie met luchtwegvirussen, zoals corona. Zo zouden CO2-meters dus twee vliegen in één klap slaan: frisse lucht om bij de les te blijven én minder infectiegevaar.

De wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt binnenkort aangeboden voor internetconsultatie. De beoogde inwerkingtreding is vooralsnog 1 juli 2024.

Lees meer…

Deel dit bericht: