Onderwijsminister Dennis Wiersma stelt CO2-meters in alle klaslokalen verplicht. In een brief aan de Tweede Kamer meldt hij ook dat een onderzoek naar het effect van luchtreinigers op het tegengaan van corona doorgaat.

Wiersma had er in juni al mee gedreigd om CO2-meters in alle klaslokalen verplicht te stellen als in het najaar zou blijken dat nog niet alle scholen deze meters in alle lokalen zouden hebben geïnstalleerd. Uit onderzoek dat de minister de afgelopen tijd liet uitvoeren, blijkt dat 40% van de scholen dit nog niet heeft gedaan. ‘Dankzij de inzet van een groot aantal scholen hangen er nu sinds begin dit jaar in veel klaslokalen meters, maar ik constateer ook dat dit voor te veel klaslokalen nog niet zo is’, aldus Wiersma. Daarom komt hij nu met een verplichting.

‘Met een brief zal ik zowel schoolbesturen als schoolleiders op korte termijn nogmaals oproepen om hun gebouw winterklaar te maken en gebruik te maken van de beschikbare middelen voor de aanschaf van de CO2-meters’, zo meldt hij. Er is via de lumpsum 17,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van CO2-meters. ‘Dan moet ik erop kunnen vertrouwen dat alle scholen het geld uitgeven voor dit doel’, zo benadrukt de minister, die hiermee laat zien dat het een geoormerkt budget is.

Met CO2-meters is het mogelijk het gehalte aan kooldioxide in de lucht in klaslokalen in de gaten te houden. Als dat gehalte te hoog wordt, is het nodig om te ventileren. Bijvoorbeeld door een raam open te doen. De gedachte is dat met extra ventilatie in klaslokalen het risico wordt verkleind op een infectie met het coronavirus. In die zin zouden CO2-meters dus twee vliegen in één klap slaan: frisse lucht om bij de les te blijven én minder infectiegevaar.

Luchtreinigers

Wiersma meldt ook dat hij het onderzoek naar het effect van luchtreinigers doorgaat, omdat hij ‘geen kansen wil laten liggen om coronabesmettingen op scholen te voorkomen of terug te dringen’. Er loopt een onderzoek in Staphorst naar de inzet van luchtreinigers in klaslokalen. De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar verwacht.

Het RIVM meldde onlangs op basis van een literatuurstudie dat het niet duidelijk is of luchtreinigers het risico op corona kunnen verkleinen. Sommige studies laten zien dat luchtreinigers wel bacteriën en schimmels uit de lucht kunnen verwijderen, maar het is niet duidelijk of daardoor minder mensen ziek worden. In 2016 bleek bijvoorbeeld het ziekteverzuim in schoollokalen met of zonder luchtreiniger hetzelfde te zijn.

Het RIVM wijst erop dat luchtreinigers goed en regelmatig onderhoud vereisen. Alleen dan kunnen ze veilig werken. Bij onvoldoende onderhoud kunnen micro-organismen op filters groeien en die kunnen zich vervolgens in de ruimte verspreiden. Ook kunnen sommige apparaten schadelijke stoffen in de ruimte brengen, zoals ozon.

Lees meer…

Deel dit bericht: