De overheid moet zorgen voor inclusief onderwijs, omdat mensen met een beperking recht hebben om net als ieder ander mee te kunnen doen in de samenleving. Dat benadrukt het College voor de Rechten van de Mens.

Het onderwijs in Nederland is nog niet toegankelijk voor iedereen, constateert het college, terwijl in ons land sinds 2016 wel het VN-verdrag Handicap geldig is. In dit verdrag staat dat alle landen die zich eraan hebben gecommitteerd, dus ook Nederland, de positie van mensen met een beperking moeten verbeteren. Dat heeft onder meer betrekking op het onderwijs.

Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien. Daarom vindt het college dat er een overkoepelend beleidskader moet komen. Hierin moet een visie en een stappenplan staan om te zorgen voor het recht op onderwijs voor mensen met een beperking, oftewel inclusief onderwijs. De overheid moet hiertoe het voortouw nemen, benadrukt het College voor de Rechten van de Mens.

Lees meer…

Deel dit bericht: