De commissie Onderwijsbevoegdheden doet onderzoek naar een andere inrichting van het bevoegdhedenstelsel. Doel van het onderzoek is om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Ook moet een andere inrichting van het bevoegdhedenstelsel tot beter onderwijs leiden.

De commissie is ingesteld door het kabinet, op voorstel van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. De opdracht aan de commissie volgt op het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad.

Betere aansluiting op onderwijs

De commissie richt zich onder andere op de vraag hoe bevoegdheden beter aansluiten bij wat het onderwijs nodig heeft. Kan dat met meer gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden? Is er meer ruimte nodig voor mobiliteit? Wat betekent een andere inrichting van het bevoegdhedenstelsel voor de lerarenopleidingen?

Om tot een goed advies te kunnen komen, vraagt de commissie om input van leraren, lerarenopleiders, instructeurs, leraarondersteuners, schoolleiders, schoolbestuurders en interne begeleiders.

De commissie staat onder voorzitterschap van Paul Zevenbergen, die onder andere in het bestuur zit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

Deel dit bericht: