De Onderwijsjuristen van VOS/ABB leggen uit hoe het zit met de compensatie van vakantie-uren in geval van ziekte.

Er zijn toelichtingen beschikbaar met betrekking tot het primair onderwijs respectievelijk het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichtingen downloaden:

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: