Basisscholen geven minder gemengde schooladviezen, waardoor kinderen in het voortgezet onderwijs minder kans hebben om op te stromen naar een hoger niveau. Hoofdinspecteur Arnold Jonk vindt dit ongunstig, zo bleek tijdens het VOO-congres in Amersfoort.

Het congres op woensdag 22 april was gewijd aan de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Vanaf komend schooljaar mogen scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen niet meer weigeren op basis van de citoscore. Het advies van de basisschool moet leidend zijn, waardoor de veelgenoemde ‘citostress’ onder kinderen moet verdwijnen.

Leerkrachten en schoolleiders gingen tijdens een paneldiscussie in gesprek met onder anderen Arnold Jonk, hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs, psycholoog Anne Maaskant en meerschools directeur Herman Godlieb van de openbare basisscholen De Linde en Theo Thijssen in de Pekela’s en obs Drieborg in het gelijknamige Groningse dorp.

Aan de hand van fragmenten uit de documentaire Citostress, die maandag 20 april op NPO2 werd uitgezonden, werd gediscussieerd over het schooladvies. Documentairemaakster Ingeborg Jansen was daarbij aanwezig, samen met panelleden Herman Godlieb, Gerben Veerbeek van het Cito, Anne Maaskant en Arnold Jonk.

Schooladvies

Tijdens het congres kwam aan de orde dat basisscholen vaker een enkelvoudig advies geven, omdat middelbare scholen daarom vragen. Een gemengd schooladvies is bijvoorbeeld een advies voor de brugklas havo/vwo. Reden is onder meer dat er minder brede scholengemeenschappen zijn die zowel vmbo als havo en vwo aanbieden. Ook willen scholen voorkomen dat leerlingen op een te hoog niveau worden geplaatst, waardoor zij later weer moeten afstromen. Arnold Jonk vindt dit ongunstig en benadrukte dat gemengde adviezen nog steeds gegeven kunnen worden, ook al willen middelbare scholen dit liever niet.

Workshops

Na de zaaldiscussie waren er twee workshoprondes. Groepsleerkracht Tim Jongewaard van openbare basisschool De Fuik in het Noord-Hollandse dorp Den Ilp nam de deelnemers mee in het proces van het schooladvies. Hij ging in op de verschillende ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens die een leerkracht heeft om een oordeel te vormen. Want hoe belangrijk toetsgegevens ook kunnen zijn als indicator, de leerkracht heeft ook een eigen beeld van de talenten en ambities van een kind. Ook benadrukte hij dat leerkrachten al vroeg de dialoog aan moeten gaan met ouders over hun verwachtingen.

Een uitgebreidere impressie van het congres verschijnt in het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO, dat rond rond 14 mei verschijnt.

Dit bericht is overgenomen van VOO.