Er is een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht dat gaat zorgdragen voor veilige ventilatie op elke school. Doekle Terpstra is aangesteld als voorzitter van dit coördinatieteam.

Terpstra is voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Naast Terpstra zal Leon Meijer namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten deelnemen aan het LCVS. Ook de sectorraden en de GGD GHOR nemen deel. De GGD GHOR is de brancheorganisatie van GGD’en en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).

Maximale ondersteuning

Volgens minister Slob zal het coördinatieteam zich inspannen voor maximale ondersteuning aan scholen zodat deze ervoor kunnen zorgen dat alle schoolgebouwen minimaal voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit.  Als een school niet aan de eisen voldoet, wordt er contact opgenomen met de lokale GGD, die dan adviseert over maatregelen. Uiterlijk 1 oktober moeten alle scholen hun onderwijspersoneel en leerlingen laten weten hoe de situatie per schoolgebouw exact is.

Minister Slob zorgt verder voor één centraal informatiepunt op de website weeropschool.nl. Daar komt ook een loket waar scholen vragen kunnen stellen over ventilatie. Het LVCS zorgt voor de experts die de vragen beantwoorden.

Meer details over het coördinatieteam staan in de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer. Daarin benadrukt Slob nog eens dat volgens het RIVM ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie en dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen. De bestaande wettelijke eisen met betrekking tot ventilatie in het bouwbesluit moeten voldoende zijn.

Deel dit bericht: