De subsidieregeling voor sterk techniekonderwijs wordt verbreed naar het techniekonderwijs in het gehele vmbo. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2018 maakt het kabinet structureel € 100 miljoen vrij voor de versterking van techniekonderwijs in het beroepsgericht vmbo. Tot nu toe heeft de subsidieregeling betrekking op de ‘harde’ techniek, zoals het sleutelen aan tractoren. Omdat er in de gehele technieksector behoefte is aan geschoold personeel, wordt de subsidieregeling verbreed naar alle techniekopleidingen binnen het vmbo. Dit past volgens de minister bij de plannen voor de doorontwikkeling van het beroepsgerichte vmbo.

Samenwerking blijft de kern: naast de verplichte samenwerking met het mbo wordt het betrekken van het primair onderwijs in de regio verplicht. ‘Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd de mogelijkheden van de techniekwereld ervaren’, aldus minister Paul. De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering door één of meer bedrijven van ten minste 10% van het subsidiabele deel van de totale meerjarenbegroting van een project.

Lees meer…

Deel dit bericht: