Het is niet toegestaan hele klassen ‘kwetsbaar’ te verklaren; dat moet altijd een individuele afweging per leerling zijn. Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland trok hierover aan de bel, nadat was gebleken dat in zijn gemeente twee basisscholen ondanks de coronalockdown op locatie lesgaven aan voltallige groepen 3 en 8.

De protestants-christelijke basisschool Het Kompas in Maasdijk en de rooms-katholieke basisschool Hofvilla in Wateringen gaven op locatie les aan voltallige groepen 3 en 8. De redenering van deze scholen was dat deze groepen in hun geheel ‘kwetsbaar’ zouden zijn.

Dat is echter niet conform de coronarichtlijnen met betrekking tot kwetsbare leerlingen. De beslissing of kwetsbare leerlingen op locatie onderwijs kunnen krijgen, moet altijd op individueel niveau, dus per leerling, worden genomen. Dat staat heel duidelijk in het servicedocument funderend onderwijs coronavirus covid-19 van het ministerie van OCW:

Het is aan de school om samen met de gemeente te bepalen welke individuele leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden.

In een gezamenlijk persbericht, dat mede namens de gemeente Westland is verstuurd, laten de betrokken schoolbesturen weten dat zij oprecht meenden ‘in de geest van de richtlijnen’ te hebben gehandeld. Inmiddels hebben ze in overleg met de gemeente besloten om niet meer voltallige klassen ‘kwetsbaar’ te verklaren.

Deel dit bericht: