Het merendeel van de basisschoolleerlingen in Amsterdam heeft een leerachterstand opgelopen toen de scholen in de coronacrisis dicht waren. Dat geldt vooral voor leerlingen die al risico op achterstanden hadden. Dit betekent dat de kansenongelijkheid is toegenomen. Dit komt overeen met het beeld elders.

In De Staat van het Amsterdam Primair Onderwijs staat dat uit een analyse van de leerling- en onderwijsvolgsystemen blijkt dat het merendeel van de Amsterdamse leerlingen door de scholensluiting een leerachterstand heeft opgelopen op het gebied van rekenen en begrijpend en technisch lezen. ‘Leerlingen op scholen met veel leerlingen met een risico op achterstanden zijn er het sterkst op achteruit gegaan. Zij hebben de schoolomgeving en hun leerkracht het meest gemist’, zo staat in het rapport.

Een onderwijsprofessionals die voor het onderzoek is geïnterviewd, spreekt van een desastreuze ontwikkeling. ‘Het was niet zo zeer dat we door konden waar we in maart geëindigd waren, we moesten gewoon echt weer terug op sommige fronten.’

Over/onderadvisering

Het rapport gaat in op veel meer aspecten van het Amsterdamse onderwijs. Zo staat erin dat in Amsterdam leerlingen in groep 8 relatief vaak een hoger advies krijgen dan hun eindtoetsscore. De kans op overadvisering is groter voor leerlingen met hoogopgeleide ouders, zonder migratieachtergrond, uit gezinnen met een hoog inkomen, uit twee-oudergezinnen en/of leerlingen op scholen met veel kinderen met hoogopgeleide ouders.

Aan de andere kant hebben leerlingen met laagopgeleide ouders, een niet-westerse migratieachtergrond, uit gezinnen met een laag inkomen en/of uit eenoudergezinnen een grotere kans om ondergeadviseerd te worden. Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond krijgen hierna wel vaker een bijgesteld advies. Dit geldt niet voor leerlingen met laagopgeleide ouders.

Passend onderwijs

Over passend onderwijs merkt een van de geïnterviewden op dat  scholen het verkeerd hebben ingevuld door eerst alles maar te gaan proberen. ‘Dat is natuurlijk helemaal niet de insteek geweest van passend onderwijs, maar zo is het door veel scholen wel begrepen.’

Het is in Amsterdam, net als elders, niet te zeggen of alle kinderen passend onderwijs krijgen. Scholen geven weliswaar aan dat zij daar zicht op hebben, maar de onderzoekers wijzen erop dat niet overkoepelend is vast te stellen hoeveel leerlingen extra ondersteuning krijgen en wat daarvan het resultaat is.

Lees meer…

Deel dit bericht: