Kinderen hebben tijdens de coronapandemie een leerachterstand van drie maanden opgelopen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor onder andere naar studies in Nederland is gekeken. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature Human Behaviour staat een artikel over dit onderzoek.

De leerachterstand concentreert zich volgens de onderzoekers op reken en taal, en dan met name bij kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen. Na tweeëneenhalf jaar is de achterstand nog steeds niet ingelopen.

Een van de studies waarnaar is gekeken, is van de Maastrichtse hoogleraar onderwijseconomie Carla Haelermans. In Trouw zegt zij dat de schoolsluitingen tijdens de coronapandemie het onderwijssysteem wereldwijd ontwrichtten.

Dat met name kinderen uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen het hardst werden geraakt, is volgens haar goed te verklaren. ‘Vaak hebben (…) kwetsbare scholieren maar één ouder thuis, in plaats van twee. Dan is het moeilijker om kinderen te helpen met bijlessen en dergelijke.’

Het internationale onderzoek richtte zich op het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: