Vanwege de dalende coronacijfers heeft het kabinet besloten voorlopig af te zien van regionale schoolsluitingen. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag gezegd na een ministerraad over de coronasituatie in ons land.

Het kabinet hield de mogelijkheid open om met name in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs weer over te gaan op online onderwijs op afstand. Dat zou dan op regionaal niveau kunnen zijn, als in één of meer bepaalde regio’s de aantallen besmettingen met het coronavirus te hoog zouden blijven. Nu de cijfers overal dalen, is dat niet nodig, zegt De Jonge.

Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Twente

In de coronapersconferentie op dinsdag 3 november noemde premier Mark Rutte Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Twente als voorbeelden van regio’s waarin de aantallen besmettingen zo hoog waren, dat er mogelijk regionale maatregelen nodig zouden zijn, zoals sluiting van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Het Outbreak Management Team (OMT) had geadviseerd de scholen vanaf de bovenbouw van het voortgezet onderwijs voor twee weken te sluiten, maar het kabinet nam dat advies niet over. Het OMT maakte zich zorgen over de oversdracht van het coronavirus door met name adolescenten en jongeren.