Onderwijsminister Dennis Wiersma benadrukt in reactie op vragen uit de Tweede Kamer dat hij in het belang van de leerlingen ervoor heeft gekozen om dit jaar geen compenserende maatregelen meer te treffen voor de examens in het reguliere voortgezet onderwijs.

In voorgaande jaren waren er vanwege de coronacrisis compenserende maatregelen getroffen voor examenleerlingen, vanuit de gedachte dat zij zich vanwege de schoolsluitingen en het online onderwijs niet optimaal konden voorbereiden op hun examens.

Nu is dat niet meer nodig, stelde Wiersma in november. Hij maakte toen in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat hij vrijwel alle coronamaatregelen schrapt. Alleen het tweede tijdvak van de centrale examens en de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo en het centraal schriftelijk en praktisch examen worden dit schooljaar nog verlengd. Voor de rest gaan de examens dit schooljaar terug naar de situatie van voor corona.

#RedmijnDiploma

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) lanceerde in reactie daarop de online petitie #RedMijnDiploma, die in januari werd overhandigd aan de Tweede Kamer. Volgens het LAKS is het ook dit schooljaar nog nodig dat er een extra herkansingsmogelijkheid komt en dat de examens worden gespreid over twee tijdvakken. De minister liet in februari weten dat hij niet tegemoet zal komen aan de wensen van het LAKS.

De minister zei toen dat de omstandigheden het toelaten om van leerlingen dit jaar een prestatie te vragen die vergelijkbaar is met die van voor corona. ‘Maatregelen zoals een extra herkansing voor het centraal eindexamen en de mogelijkheid tot het spreiden van eindexamens over twee tijdvakken zal ik dan ook niet treffen.’ Hij voegde daaraan toe dat het voor het vervolgonderwijs en de verdere loopbaan van de huidige examenkandidaten van essentieel belang is dat de leerlingen de geschikte vaardigheden en kennis opdoen. ‘Het centraal examen is een belangrijk moment om deze vaardigheden en kennis te toetsen’, aldus Wiersma.

In belang van leerlingen

Nu herhaalt de minister zijn standpunten in reactie op vragen uit de Tweede Kamer. Hij benadrukt vanuit het belang van de leerling ervoor te hebben gekozen om geen compenserende maatregelen meer te treffen voor de examens in het reguliere voortgezet onderwijs. ‘Ik vind het namelijk belangrijk dat leerlingen zo goed mogelijk voorbereid zijn op de stap naar het vervolgonderwijs. Door van leerlingen weer een vergelijkbare prestatie te vragen als voor corona zorg ik ervoor dat zij in de beste positie zijn om deze stap te zetten.’

Lees meer…

Deel dit bericht: