Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen vanwege de coronacrisis eenmalig aanvullende bekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers. Binnenkort wordt officieel bekendgemaakt dat ook het primair onderwijs daar extra geld voor krijgt.

De eenmalige aanvulling is bedoeld om onderwijsachterstanden onder nieuwkomers terug te dringen. Die achterstanden zijn het gevolg van het online afstandsonderwijs. Dat is voor nieuwkomers extra moeilijk, omdat zij nog niet of nauwelijks Nederlands begrijpen. ‘Er is dus een risico dat deze leerlingen onderwijsachterstanden oplopen en dat hun ontwikkeling stagneert’, aldus onderwijsminister Arie Slob in de toelichting bij de wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo, die in de Staatscourant is gepubliceerd.

De eenmalige aanvulling voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs bedraagt 1052,27 euro per leerling. Dit bedrag komt overeen met het aanvullende bedrag dat scholen in 2020 per kwartaal ontvangen voor een nieuwkomer tweede categorie. De wijziging van de regeling voor het primair onderwijs wordt binnenkort ook via de Staatscourant bekendgemaakt.

Deel dit bericht: