Nu de scholen na de corona-lockdown hard bezig zijn om weer geheel of gedeeltelijk onderwijs op locatie te verzorgen, past het niet om ze ook nog te belasten met het proces rond de curriculumvernieuwing, stelt onderwijsminister Slob. Dat neemt volgens hem echter niet weg dat die vernieuwing er moet komen en dat het proces doorgaat. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister zal deze zomer een tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie instellen. Deze tijdelijke commissie moet de basis leggen voor een permanente commissie en moet de minister tevens adviseren over de inhoud en het proces van de vernieuwing van het curriculum.

Slob meldt in zijn brief ook dat hij leraren, leerlingen, schoolleiders en ouders bij de curriculumvernieuwing wil blijven betrekken. ‘Ik wil daarom de concept-kerndoelen en -eindtermen goed testen in de dagelijkse schoolpraktijk, om zo te komen tot kerndoelen en eindtermen die goed uitvoerbaar zijn en draagvlak hebben in het onderwijsveld.’ De concept-kerndoelen moeten volgens de minister voldoen aan de doelstellingen van het curriculumtraject, waaronder het beperken van overladenheid en het versterken van doorlopende leerlijnen.

De permanente curriculumcommissie zal in 2023 met haar eindadvies komen. De nieuwe kerndoelen zullen vervolgens aan de Tweede Kamer worden voorgelegd, schrijft Slob.

Lees meer…

 

 

 

 

 

Deel dit bericht: