In Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Vanaf 2016 worden de eerste en tweede correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs in volgorde omgekeerd.

‘Eerst beoordeelt een docent van een andere school het examen. Pas daarna is de ‘eigen’ docent aan de beurt’, schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker schrijft dat hij het besluit mede op advies van de VO-raad neemt. De sectororganisatie baseert dat advies op een pilot van tien scholen met in totaal 39 docenten. Uit de pilot blijkt dat het omdraaien van de correcties leidt tot een zorgvuldigere beoordeling.

‘De omdraaiing van de correcties leidt niet tot meer of minder werkdruk. Het corrigeren is immers al onderdeel van de taken van een docent’, aldus Dekker.

Het is opmerkelijk dat de staatssecretaris de volgorde omkeert, omdat in december de Tweede Kamer een motie daartoe afwees.

Delen