PostNL heeft twaalf scholen moeten melden dat er sprake is van vertraging in de bezorging of vermissing van een aantal examens. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels is een deel van de zoekgeraakte examens teruggevonden. Leerlingen van wie het examen definitief kwijt is, kunnen kiezen voor het cijfer uit de eerste correctieronde. Ook kunnen ze ervoor kiezen opnieuw examen te doen.

Slob meldt in zijn brief niet welke scholen het zijn. ‘De precieze omvang van het aantal examens en de vakken en niveaus die dit betreft is nog niet bekend en het is nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren’, aldus de minister. Hij voegt eraan toe dat de betrouwbaarheid van de verzending van aangetekende examenpost buiten kijf zou moeten staan.

De vertraging van de bezorging en het zoekraken van examenpost zal ertoe leiden dat ‘in een aantal gevallen’ de uitslag (nog) niet bekendgemaakt kan worden op donderdag 10 juni. Dat is de dag waarop de leerlingen die examen hebben gedaan in het eerste tijdvak de uitslag moeten krijgen. Slob vindt dat ‘heel vervelend’.

In een vervolgbrief laat de minister weten dat er ongeveer 150 gedupeerden zijn in deze kwestie. Leerlingen van wie de examens niet meer worden gevonden, kunnen hun cijfer krijgen op basis van alleen de eerste correctieronde.   Ze kunnen er ook voor kiezen om opnieuw examen te doen in het tweede tijdvak.

Elk jaar examens kwijt

In 2019 was er ook gedoe met examens die in de post waren zoekgeraakt. In antwoord op Kamervragen relativeerde Slob het probleem toen: ‘In de regel is verzending van het examenwerk per aangetekende post betrouwbaar. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat hierbij iets misgaat en ieder jaar zijn er enkele van deze gevallen.’

Deel dit bericht: