De protocollen Centrale Examens 2022 zijn beschikbaar. In de protocollen staat een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de centrale examens.

Met deze protocollen wil de VO-raad schoolleiders, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De sectororganisatie stelt de protocollen beschikbaar als PDF- en als WORD-document:

Lees meer…

Deel dit bericht: