Het bieden van hogere salarissen en baangaranties zal maar weinig helpen om de personeelstekorten in onder andere het onderwijs te verkleinen. Dat denkt het Centraal Planbureau (CPB), zo blijkt uit de publicatie Krappe arbeidsmarkt vraagt om keuzes.

De huidige personeelskrapte maakt het lastig om maatschappelijke uitdagingen te realiseren, meldt het CPB. Hierbij noemt het planbureau onder andere het onderwijs. Ondanks budgetten van de overheid om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, lukt dat slechts ten dele. Dit komt doordat er te weinig leraren te vinden zijn.

De overheid kan proberen de tekorten tegen te gaan door een impuls te geven aan de arbeidsvoorwaarden, waaronder de salarissen, en het afgeven van baangaranties. Dat zal echter weinig effect hebben, verwacht het CPB, omdat toekomstige werknemers vooral willen doen wat ze interessant vinden en waar ze goed in zijn. Hogere salarissen en baangaranties zijn volgens het CPB van ondergeschikt belang om te kiezen voor een bepaalde sector, zoals het onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: