Voorzitter Piet Adema van de ChristenUnie spreekt tegen als zou hij twijfelen aan het voortbestaan van christelijke basisscholen in regio’s met demografische krimp. Hij reageert op een bericht op de website van het protestants-christelijk basisonderwijs in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel, waarin stond dat hij zich afvraagt of het nog wel opportuun is om in kleine dorpen aparte openbare en christelijke basisscholen in stand te houden. 

De partijvoorzitter van de ChristenUnie, die tevens waarnemend burgemeester is van de Drentse gemeente Tynaarlo, was onlangs een van de sprekers tijdens het symposium ‘De kameleon: van kleur verschieten of koers houden’, dat was georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van protestants-christelijke basisschool De Wrâlpoarte in het Friese dorp Garyp.

Op de website van het bestuur van deze school, PCBO Tytsjerksteradiel, stond dat Adema het weliswaar van belang vindt dat ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat past bij hun opvoeding, maar ook dat hij zich afvraagt of het in krimpregio’s nog wel vol te houden is om openbare en christelijke scholen los van elkaar voort te laten bestaan.

Adema zei volgens het webbericht van PCBO Tytsjerksteradiel ook dat fusies tussen scholen in dorpen vaak ‘uitmonden’ in openbaar onderwijs en dat hierdoor de identiteit van de scholen vervlakt.

Onjuiste weergave

Adema laat aan VOS/ABB weten dat de weergave van zijn woorden op de website van PCBO Tytsjerksteradiel niet juist was. Hij zegt namelijk absoluut niet te twijfelen aan het voortbestaan van christelijk onderwijs in krimpregio’s. Wel erkent hij dat de keuze voor christelijk onderwijs niet meer vanzelfsprekend is. ‘Naast identiteit wordt kwaliteit in schoolkeuze steeds belangrijker. Veel organisaties gaan van grondslagorganisatie naar doelorganisatie, met als gevolg vervaging van identiteit.’

Op het symposium kwam de vraag aan de orde wat de gevolgen zijn van demografische krimp. ‘Ik heb daarbij de vraag gesteld die ik in de samenleving hoor: is het nog van deze tijd om twee scholen van 50 leerlingen, een christelijke en openbare, naast elkaar te laten bestaan?’, aldus Adema.

Hij zegt ferm achter het concept van de laatste school van de richting te blijven staan. ‘Ik zie geen meerwaarde in de samenwerkingsschool. Ik wijs dit af, omdat dan de identiteit vervaagt. Het christelijk onderwijs mag niet in een positie komen waarin het zich moet verdedigen om zelfstandig te blijven. Duaal is het uitgangspunt vanwege pluriformiteit in de samenleving’, benadrukt Adema tegenover VOS/ABB.

Kleine christelijke scholen moeten zich volgens hem niet ‘op eigen erf terugtrekken’, maar samenwerking zoeken met andere scholen met dezelfde identiteit. Hij stelt dat de christelijke identiteit meer is dan alleen een gebed aan het begin van de dag. ‘Dan kan het bord christelijk er wel af’, aldus Adema. Het gaat er volgens hem om dat christelijke scholen in samenwerking met onder andere de kerk hun identiteit vormgeven.

‘Er is wat mij betreft dus bestaansrecht voor kleine christelijke scholen op het platteland. Bijzonder onderwijs zorgt voor kleur in onderwijsland, christelijk onderwijs past daarin. Als het maar duidelijk zichtbaar is voor de omgeving’, zo sluit de ChristenUnie-voorzitter zijn reactie aan VOS/ABB af.

Concept School!

Het symposium in Garyp werd tevens door oud-directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bijgewoond. Hij pleitte voor het mede door VOS/ABB ontwikkelde concept School!, dat boven de denominaties uitstijgt. Limper benadrukte het belang van ontmoeting tussen kinderen met verschillende achtergronden.

VOS/ABB en VOO hebben de gezamenlijke publicatie School!Gids gemaakt, waarin het concept School! uitgebreid wordt toegelicht.

Deel dit bericht: