D66 wil leerrecht in de wet vastleggen. Daartoe heeft deze partij een wetsvoorstel opgesteld.

Het leerrecht zoals D66 dat voor zich ziet, moet ervoor gaan zorgen dat er ook onderwijs is voor kinderen die nu bijvoorbeeld vanwege ziekte, een handicap, leer- of gedragsproblemen of hoogbegaafdheid zijn vrijgesteld van de leerplicht en thuiszitten.

D66-Kamerlid Paul van Meenen: ‘Wanneer leerlingen worden vrijgesteld van de leerplicht, heeft de overheid geen enkele verplichting meer om dit kind enige vorm van onderwijs te geven. Met een ontheffing is het probleem voor iedereen opgelost. Behalve voor het kind en voor de ouders. Want eigenlijk zeg je dan over het kind dat er geen perspectief meer is om iets van onderwijs te krijgen. Maar we mogen kinderen nooit opgeven. Een kind wil ontdekken, leren en uitproberen. Daar heeft elk kind recht op. Het is tijd dat we dat leerrecht wettelijk vastleggen. Want daarmee stellen we het kind centraal.’

Met het wettelijk verankeren van leerrecht, zou een stap worden gezet naar inclusiever onderwijs. Het uitgangspunt daarvan is dat er daadwerkelijk voor álle kinderen goed onderwijs moet zijn.

Lees meer…