De daling van het aantal (zeer) zwakke scholen in het voortgezet en het speciaal onderwijs heeft zich in het vorige schooljaar voortgezet. In het basisonderwijs bleef het percentage (zeer) zwakke scholen gelijk. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In het (voortgezet) speciaal onderwijs voldeed op 1 september 2014 95,3 procent aan de minimumeisen van de inspectie, tegen 91,0 procent een jaar eerder. In het voortgezet onderwijs steeg het aantal voldoende afdelingen van 89,9 naar 92,7 procent.

In het basisonderwijs bleef 97,8 procent van de scholen voldoende. De inspectie wijst erop dat zich in deze sector in de voorgaande jaren al een sterke daling heeft voorgedaan.

Lees meer…

Deel dit bericht: