Opiniepeiler Maurice de Hond heeft een apart bedrijf opgericht om het concept van de Steve Jobs-scholen te exporteren. Er is volgens hem in diverse landen belangstelling van particuliere scholen.

In augustus 2013 startten de eerste Steve Jobs-scholen in Nederland. Ze werken volgens het onderwijsmodel Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Inmiddels zijn er in Nederland ruim 30 basisscholen die dit model hanteren en trekt het concept ook in het buitenland de aandacht.

‘Er worden momenteel gesprekken gevoerd met overheden, schoolbesturen en scholen in diverse landen om ook daar met het in Nederland ontwikkelde schoolmodel aan de slag te gaan. In 2016 zullen er scholen openen in Spanje, Griekenland, Servië, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai)’, zo staat op de website van O4NT.

Maurice de Hond stuurt het exporteren van het iPad-onderwijsmodel aan met zijn bedrijf sCoolSuite Concepts. De aanpak, software en kennis worden in licentievorm aan scholen in het buitenland ter beschikking gesteld.

Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat De Hond specifiek wil inspelen op de opmars van particulier onderwijs in opkomende landen. Hij denkt volgens het FD dat deze scholen met het iPad-concept concurrentievoordeel kunnen behalen.