Onderwijsminister Dennis Wiersma werkt aan een wetsvoorstel om de stichtingsprocedure voor particuliere scholen gelijk te trekken met de procedure die geldt voor scholen met rijksbekostiging. Hij verwacht het wetsvoorstel medio volgend jaar te kunnen indienen, staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu is het nog zo dat een initiatiefnemer de oprichting van een particuliere school moet melden binnen vier weken nadat de school is gestart. Dat vindt de minister onwenselijk. ‘Het is voor mij noodzakelijk om meer kennis te hebben van een initiatief voordat er daadwerkelijk les wordt gegeven aan leerlingen’, zo benadrukt hij.

Hij wil dat de Inspectie van het Onderwijs eerder bekijkt of particuliere scholen aan de wettelijke vereisten voldoen. ‘Op die manier kan alleen in gevallen waarin alles op orde is, sprake zijn van een school waar de leerplicht kan worden vervuld’, aldus Wiersma.

Vooruitlopend op zijn wetsvoorstel roept de minister initiatiefnemers van particuliere scholen op zich ‘in het belang van hun leerlingen’ vroegtijdig te melden.

Lees meer…

Deel dit bericht: