Het blijft een actuele kwestie: gebeds- of stilteruimtes in openbare scholen. Hoe speelt deze kwestie in het buitenland? Voor het zomernummer van ons magazine Naar School keken we naar drie voorbeelden: Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

De afgetreden onderwijsminister Dennis Wiersma zei onlangs nog dat het ‘volledig legitiem en juist’ is dat een openbare school niet verplicht is een gebedsruimte in te richten. Dat meldde hij in reactie op Kamervragen van Stephan van Baarle van DENK.

Artikel 23

Het uitgangspunt in Nederland is dat alle leerlingen zich op school vrij en veilig moeten kunnen voelen en zichzelf moeten kunnen zijn. ‘Daarom kun je in Nederland de school kiezen die het beste bij jou past en bieden we via artikel 23 van de Grondwet alle ruimte aan bijzondere scholen.’ Wiersma voegde daaraan toe dat veel leerlingen en ouders bewust kiezen voor het openbaar onderwijs, dat niet uitgaat van een godsdienst of geloofsovertuiging.

VOS/ABB wees eerder op het oordeel van de Commissie gelijke behandeling waarin staat dat openbare scholen niet verplicht zijn om gebedsruimtes in te richten. Maar wij meldden ook dat het ontbreken van die plicht niet betekent dat gebeds- of stilteruimtes niet zouden kunnen.

Het advies van VOS/ABB is om als daar aanleiding toe is het gesprek aan te gaan over de positie van religie en levensbeschouwing in de openbare school. De uitkomst kan zijn om bijvoorbeeld een algemene ruimte in te richten die leerlingen en personeelsleden op basis van goede afspraken kunnen gebruiken voor rust of bezinning.

Buitenland

De discussie over gebeds- of stilteruimtes speelt uiteraard niet alleen in Nederland. Voor het zomernummer van magazine Naar School hebben we gekeken hoe er in het buitenland over wordt gedacht. We belichten in ons blad de situaties in Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Lees het artikel Gebedsruimtes, hoe denken ze daar in het buitenland over?

Deel dit bericht: