Een op de drie respondenten die hebben meegedaan aan een online enquête over ziekteverzuim onder personeel in het onderwijs, zegt dat zijn of haar school daar niets aan doet.

Bureau SV Land, dat organisaties adviseert over sociale zekerheidswetgeving en verzuim, zette de online enquête dit voorjaar uit. Er reageerden bijna 100 mensen op, onder meer uit het primair en voortgezet onderwijs.

‘Hoewel in het onderwijs de verzuimcijfers de pan uit rijzen, zegt 34% van de respondenten dat ziekmeldingen in zijn of haar organisatie vaak op zijn beloop gelaten worden. En 31% van de respondenten zegt dat er geen werkelijke aanpak van verzuim in zijn of haar onderwijsorganisatie is’, zo meldt SV Land op basis van de enquêteresultaten.

Het valt SV Land op dat ook in organisaties waar het verzuim boven de 10% uitkomt, ruim een kwart van de respondenten zegt dat er niet of nauwelijks actie wordt ondernomen na een ziekmelding. ‘Vooral mensen die als HR-medewerker werkzaam zijn geven dit aan: maar liefst 71% van hen zegt dat er te weinig gedaan wordt met verzuim.’

Lees meer…

Deel dit bericht: