De Definitieve regeling bekostiging WPO en WEC 2024 is gepubliceerd. Deze regeling gaat over de bekostiging van het primair onderwijs in het kalenderjaar 2024.

De volgende punten zijn van belang:

  • Aanpassing van de bedragen met +5,3735% als gevolg van de indexatie van de personele bekostiging.
  • De personele bekostiging maakt 89,15% van de totale bekostiging uit. Dit betekent dat de indexatie van de personele bekostiging is vastgesteld op circa 6,03%. De materiële indexatie over 2024 was al in het najaar van 2023 in de bedragen verwerkt.
  • In het bedrag per leerling zijn twee budgetten opgenomen:
    – Werkdrukmiddelen: basisonderwijs € 289,37 per leerling, speciaal basisonderwijs € 434,06 per leerling en (voortgezet) speciaal onderwijs € 578,74 per leerling.
    – Cultuureducatie: € 18,90 per leerling.
  • In 2023 is er een generieke korting geweest op het budget van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. In 2024 is deze korting dus niet meer te zien.
  • De gewijzigde startdatum voor de bekostiging van nieuwkomers in het (speciaal) basisonderwijs is verwerkt (art. 34 t/m 36). DUO heeft hier handleidingen voor gepubliceerd. Zie dit bericht.
  • Ambtshalve aanvullende bekostiging ter compensatie van het ontvangen van minder kleine-scholentoeslag door toelating van asielzoekers en overige vreemdelingen (art. 43a). Peildatum is teldatum voor de bekostiging 2024: 1 februari 2023 ten opzichte van peildatum voor nieuwkomers op 1 januari 2023.

Ook is de Regeling aanvullende bekostiging bij overgangsrecht vereenvoudiging bekostiging po 2024 gepubliceerd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: