De overgangsregeling voor de overheveling van het buitenonderhoud van de gemeenten naar de schoolbesturen voor primair onderwijs is gebaseerd op een bedrag per leerling en dus niet op een vast bedrag per school. Dat herhaalt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De vaste commissie voor OCW had Dekker om een reactie gevraagd op een brief van het protestants-christelijke schoolbestuur PCBS De Palm in het Drente dorpje Elim. Dit bestuur had gerekend op een vast bedrag per school, maar de overgangsregeling gaat uit van een bedrag per leerling.

De staatssecretaris vindt dat dit bestuur beter had moeten opletten. ‘Dit heeft geleid tot teleurstelling bij het bestuur over de bedragen die voor PCBS De Palm met de overgangsregeling gepaard gaan. Dat is vervelend, maar niet het gevolg van onheldere communicatie van mijn kant’, aldus Dekker.

‘Ik heb op 28 november 2013 voor het eerst uitgebreider gesproken over de overgangsregeling. Toen al heb ik gecommuniceerd: ‘Voor onder deze schoolbesturen ressorterende scholen met een gebouw van voor een bepaald bouwjaar wordt een vast bedrag per leerling toegekend.” Verder zei Dekker eerder al dat schoolbesturen niet op een bepaald bedrag moesten rekenen.

De staatssecretaris vindt dat hij hiermee voldoende helder is geweest over de overgangsregeling.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl