VOS/ABB zoekt voor een klankbordgroep in totaal 12 tot 15 bestuurders uit het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs die willen meedenken over het toezicht en de rol van de Inspectie van het Onderwijs. 

VOS/ABB participeert in de Ringen van de Inspectie, waarin overleg plaatsvindt met belangenorganisaties. Wij hechten er als vereniging aan dat wij hierin onze leden goed vertegenwoordigen. En daarbuiten natuurlijk ook, in brede algemene zin waar het de rol en positie van de inspectie betreft.

Waarderingskader

De inspectie stelt jaarlijks het waarderingskader bij. Het gaat dan om de vraag Wat of welke kwaliteitsgebieden waarderen we? Aan de evaluatie van het onderzoekskader wordt steeds gewerkt. De input hiervoor komt uit bijeenkomsten met bestuurders, directeuren en leerkrachten. Bij de verwachte wijziging in 2021 gaat het om de vraag Hoe houden we toezicht en hoe is onze werkwijze?. Dit is voor u als bestuurder bekend terrein!

Voor de inspectie willen wij namens onze leden een goede en stevige gesprekspartner blijven, zodat het extern toezicht optimaal wordt. Wij ervaren dat dit af en toe op gespannen voet staat met de taakstelling en verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, zoals bij wet geregeld. Kort gezegd: Gaat de inspectie soms te ver? Daarover, en over het vernieuwde toezicht zoals dat sinds 2017 geldt (en de bijstellingen daarop), gaan wij graag met u in gesprek.

Klankbordgroep

VOS/ABB zoekt voor een klankbordgroep in totaal 12 tot 15 bestuurders uit het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs die willen meedenken over verbetervoorstellen. Wij zullen twee tot drie werksessies per jaar beleggen. Tussendoor kunnen er consultaties per e-mail plaatsvinden.

Belangstelling? Meld dit via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Meedenken met VOS/ABB’.

Meedoen, maar eerst nog vragen? Neem contact op met Annelie van Eck: avaneck@vosabb.nl, 06-31694939 of Ronald Bloemers: rbloemers@vosabb.nl, 06-51914694.

Deel dit bericht: