DENK wil dat er niet wordt getornd aan artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. De partij blijft ‘onomwonden staan achter het recht op religieus en bijzonder onderwijs’, zo staat in het verkiezingsprogramma.

DENK meldt voorstander te zijn van diversiteit, maar waarschuwt voor niet-heteroseksuelen die hun ideeën aan anderen zouden willen opdringen. De partij noemt wat dit betreft onder andere van Paarse Vrijdag en spreekt van ‘regenboogdwang’. Met name jonge kinderen mogen van DENK niet worden geconfronteerd met ‘geseksualiseerd onderwijsmateriaal’.

In het verkiezingsprogramma van DENK staat ook dat scholen moeten worden verplicht om stilteruimtes (in de praktijk gebedsruimtes voor islamitische leerlingen) in te richten. De Inspectie van het Onderwijs mag zich van DENK niet bemoeien met informeel onderwijs, zoals dat bijvoorbeeld op koranscholen wordt georganiseerd.

Andere punten uit het verkiezingsprogramma van DENK zijn dat er meer geld moet komen voor leraren in ‘kwetsbare gebieden’ en voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Onderadvisering van leerlingen moet effectiever worden aangepakt. Ook staat erin dat het onderwijs weer een emancipatiemotor moet worden.

Lees meer…

Deel dit bericht: