‘We hechten zeer aan artikel 23 van de Grondwet, maar de vrijheid van onderwijs mag niet worden misbruikt.’ Dat staat in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract, de partij van oud-CDA’er Pieter Omtzigt.

NSC erkent de vrijheid van ouders en scholen om een eigen levensbeschouwelijke grondslag te kiezen als basis voor de opvoeding en vorming van kinderen, mits hierbij wordt voldaan aan het reguliere curriculum en aan de wet. ‘We willen geen ruimte bieden aan het overdragen van onverdraagzaamheid en ondemocratische opvattingen door leraren of in lesmateriaal’, zo staat in het programma. De Inspectie van het Onderwijs moet hierop toezien.

In het verkiezingsprogramma staat ook dat de partij van Omtzigt grote waarde toekent aan burgerschapsvorming. Alle leerlingen zouden volgens NSC mee moeten krijgen wat het betekent om te leven in een democratische rechtsstaat, bijvoorbeeld dat mensen respectvol moeten omgaan met elkaars meningen en overtuigingen.

Betrouwbare structurele bekostiging

NSC benadrukt dat de overheid moet zorgen voor een betrouwbare structurele bekostiging van het onderwijs. Daarbij zou niet het aantal leerlingen, maar het leveren van kwaliteit centraal moeten staan. ‘Het is vervolgens aan de onderwijsbesturen, de schoolleiding en leraren/docenten om te zorgen voor onderwijs van hoge kwaliteit’, zo staat in het programma.

Om het lerarentekort terug te dringen is volgens NSC niet alleen een goede beloning nodig, maar ook aandacht voor de omstandigheden op school. ‘Wij mogen niet van het onderwijs verwachten dat zij ook alle maatschappelijke en sociale problemen oplossen.’ De partij van Omtzigt vindt dat er op scholen voldoende zorg en ondersteuning beschikbaar moeten zijn, waarbij zorginstellingen en de gemeente een rol spelen.

Lees meer…

Deel dit bericht: