De SGP meldt in het verkiezingsprogramma dat artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs moet worden gewaarborgd. Daarbij noemt de SGP expliciet de mogelijkheid van thuisonderwijs.

Ook wil de SGP dat scholen de vrijheid hebben om de burgerschapsopdracht vanuit hun eigen identiteit uit te werken. Subsidies die bedoeld zijn om genderideologie aan leerlingen ‘op te dringen’ zouden moeten verdwijnen.

In het verkiezingsprogramma van de staatsrechtelijk gereformeerden staat bovendien dat een bestuurlijke aanwijzing van de minister alleen aan de orde kan zijn bij problemen die het onderwijsstelsel raken. Andere problemen moeten ‘gewoon onder het toezicht van de inspectie vallen’, aldus de SGP.

Verder meldt de partij onder meer dat er meer besef moet komen van de belangrijke vormende bijdrage van leraren aan de opvoeding van kinderen en dat in het belang van kinderen de positieve betrokkenheid van ouders bij het onderwijs meer aandacht verdient.

Lees meer…

Deel dit bericht: