Met grote regelmaat worden peilingen gehouden onder leraren en andere doelgroepen om te zien hoe zij denken over bepaalde onderwerpen. Zo ook over het coronabeleid. Maar deskundigen zetten grote vraagtekens bij wat die peilingen waard zijn. De Volkskrant schrijft daarover.

De cijfers die belangengroepen zoals de Algemene Onderwijsbond (AOb) presenteren, zijn volgens methodologen nauwelijks representatief en zeggen volgens hen al helemaal weinig over de mening van bijvoorbeeld alle leraren. Dat komt doordat organisaties bij het houden van enquêtes en peilingen zoveel mogelijk mensen willen bereiken. Daardoor is de kans groot dat vooral mensen met een uitgesproken mening eraan meedoen. Dat veroorzaakt een vertekend beeld.

Daar komt in veel gevallen een ander probleem bovenop: vaak vult minder dan de helft van de gevraagde personen een enquête in en vrijwel geen enkele organisatie checkt of deze minderheid ook maar enigszins representatief is voor wat de doelgroep vindt.

Onderzoeker Sjoerd Stolwijk van de Universiteit van Amsterdam stelt in de Volkskrant dat de enquêtes en peilingen van belangenorganisaties in feite niet meer zijn dan handtekeningenacties.

Lees meer…